inFire HTC speed

Jelikož CEREC inLab dokáže frézovat konstrukce z materiálů, které vyžadují po vyfrézování vysintrovat, je celý systém doplněn o sintrovací pec určenou pro tento účel. Sintrovací pec inFire HTC speed dokáže sintrovat všechny dostupné materiály pro Cerec nezávisle na výrobci. Rychlost funkce superspeed dokáže vysintrovat jeden člen již za 10 minut.

inFire HTC speed

inFire HTC speed

inLab MC XL