Společnost MEDIMADE s.r.o. byla založena na přelomu let 2006 a 2007 a následně zapsána do obchodního rejstříku dne 31. ledna 2007 zprvu jako společnost, která měla provozovat zubní ordinaci a zajišťovat odborné překlady v oblasti stomatologie a současně jako školicí místo pro tým jednoho z původních společníků. Jak byli postupně proškolováni vlastní zaměstnanci (kteří dále své znalosti šířili mezi stomatologickou veřejnost), došlo ke zjištění, že kvalitní informace o moderních technologiích v českých ordinacích velmi chybí a jsou velmi žádoucí. Zkontaktovali jsme proto řadu předních odborníků v oblasti české stomatologie a dentální hygieny, specialisty v oborech marketingu, ekonomie a ergonomie, odborníky přes IT technologie a ve spolupráci s klinikami zubního lékařství jsme začali plánovat konkrétní školení. Hlavním cílem těchto školení a praktických nácviků je soustavné zvyšování odbornosti pracovníků ve stomatologii a přiblížení nejmodernějších technologií do běžné zubní praxe. Sledováním a aplikací nových trendů v oblasti nejmodernějších postupů v ergonomickém vybavování zubních ordinací se snažíme eliminovat zdravotní problémy zubních lékařů. Chceme rovněž naučit lékaře efektivně komunikovat nejen s pacientem, ale také se svými zaměstnanci a asistenty a současně vytvářet tým se svými zubními techniky. Generálním cílem naší činnosti je zkvalitnění zubní péče pro všechny pacienty v České republice.

Strategie společnosti MEDIMADE je následující:

 1. Zvyšovat kvalitu zubní péče poskytováním odborných seminářů a zajistit tak pacientům kvalitnější
  a dostupnější péči;
 2. Přiblížit pracovníkům ve stomatologii nejmodernější technologie a jejich výhody pro personál i pacienty;
 3. Přinést stomatologům nejnovější znalosti v oblasti ergonomie zubních ordinací a tím eliminovat dopady
  každodenní práce na zdraví zubních lékařů;
 4. Integrace správných pracovních postupů v rámci „čtyřruké stomatologie“ – spolupráce zubního lékaře
  se svojí asistencí;
 5. Integrace dentálních hygienistek do běžné zubní ordinace;
 6. Zlepšení komunikace s pacientem – klientem zubního lékaře;
 7. Vytvoření týmové spolupráce zubního lékaře se zubním technikem, zajistit ideální komunikaci mezi nimi
  s cílem zajistit co nejkvalitnější protetické náhrady pro pacienty.

Hlavní náplní činnosti společnosti MEDIMADE je etablování CAD/CAM technologií do běžné zubní ordinace a tím zvýšení kvality zubního ošetření a protetických prací, zajištění úspory času snížením počtu návštěv a současně přiblížení této technologie laické veřejnosti. Dále pak prezentace této technologie zubním klinikám, pořádání školení přímo v prostorách klinik a současně zajišťovat speciálně postavená školení pro studenty zubního lékařství. To platí nejen pro CAD/CAM technologie, ale též pro obory rentgenologie, endodoncie, ergonomie. V naší vzorové ordinaci mají tito studenti možnost vidět a vyzkoušet si ergonomii zubní ordinace, získat informace ohledně správného sterilizačního procesu a plnění nejmodernějších zákonných předpisů při budování jejich první zubní ordinace. Dalším důležitým tématem plánovaných školení je implantologie ve spojení se systémem CAD/CAM, plánování zavádění implantátů a následné protetické ošetření za pomoci digitálního orthopantogramu, díky kterému lze nejen velmi profesionálně a přesně naplánovat typ, velikost a umístění budoucího implantátu, vyrobit si implantologické šablony, které zajistí přesné zavedení implantátů. To vše je a bude stále více přínosem pro efektivní implantologii s maximální přesností, což je velmi důležité pro funkčnost implantátů, eliminaci nehod při implantaci a eventuálního poškození pacienta. Za dobu působení společnosti MEDIMADE jsme získali řadu spokojených absolventů školení a kurzů, řada z nich se účastní našich akcí pravidelně a opakovaně.